תפרחות סאוור אוג'י קוש (Sour OG Kush) T20/C4 אינדיקה