תפרחות לג'נדרי לארי 48 (Legendary Larry 48) T20/C4 אינדיקה